برنامه‌ نهال‌شانی در مکاتب و انستیتوت‌های معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به کمک مالی بانک‌جهانی آغاز شد

FB_IMG_1460033469608

تاریخ نشر: 07/04/2016
رده: اعلامیه مطبوعاتی

19حمل 1395 ه ش

برنامه نهال‌شانی در مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف از سوی پوهندوی رحیل‌محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی با حضور داشت خانم صارمه افضلی رییس پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان، دکتور احمد سرمست رییس انستیتوت ملی موسیقی، استادان و متعلمین انستیتوت‌ها آغاز شد.
معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف روز چهارشنبه درمراسم آغاز این‌برنامه در انستیتوت ملی موسیقی، از متعلمین و محصلین مکاتب و انستیتوت‌های این معینیت خواست تا در روند غرس نهال و سرسبزی سهم بگیرند.
آقای فرملی گفت: برنامه غرس نهال در تمامی مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف در کابل و تمامی ولایت‌های کشور تطبیق می‌شود.
این‌برنامه که به کمک مالی بانک‌جهانی راه اندازی شده است، درآن هزاران اصله نهال و گل به همکاری وزارت زراعت، در انستیتیوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسکلی غرس خواهند شد.
گزارشگر: یونس آرین