انستیتوت‌نیما بیش از پنج‌صد تن را برای سال‌تعلیمی ۱۳۹۵ هجری خورشیدی پذیرفت

01

تاریخ نشر: 01/05/2016
رده: اعلامیه مطبوعاتی
۱۲ثور ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

در نتیجه آزمون‌کانکور ورودی انستیتوت ملی اداره و مدیریت نیما که در آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۵هجری خورشیدی در کابل برگزار شده‌بود، از مجموع ۲۵۰۰ داوطلب ۵۱۹ تن جذب شدند.
غلام‌ مبین مقصودی رییس انستیتوت‌نیما می‌گوید: در سال‌جاری ۳۱۸ دختر و ۲۰۱ پسر برای  دوره دو ساله در رشته‌‌های اداره و مدیریت، حسابداری و تکنالوژی معلوماتی توسط استادان داخلی و خارجی تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
او افزود: فارغان صنف‌دوازدهم لیسه‌های مرکز و ولایت‌ها در آزمون‌کانکور ورودی امسال انستیتوت‌نیما اشتراک کرده بودند؛ که بنابر پیشنهاد بانک‌جهانی برای حضور دختران سهم بیشتر داده شد.
انستیتوت‌نیما که با مدرن‌ترین و معیاری‌ترین تجهیزات درسی مجهز می‌باشد، در سال ۲۰۰۸ در کابل تآسیس شده‌است. که از آن زمان تا اکنون در چوکات معینیت تعلیمات تخنیکی و مسکلی وزارت معارف به همکاری مالی بانک‌جهانی از طریق پروژه انکشاف مهارت‌های مسلکی افغانستان فعالیت می‌کند. این انستیتوت در حال حاضر ۱۲۴۲ محصل دارد، که ۴۱درصد آن را دختران و ۵۹ درصد را پسران تشکیل می‌دهد.

گزارشگر: یونس آرین