پوهندوی رحیل‌محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی از دانشگاه های کشور تاجیکستان دیدار کرد

22

تاریخ نشر: 01/05/2016
رده: اعلامیه مطبوعاتی
۱۲ثور ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

پوهندوی رحیل‌محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی طی یک سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان با معینان وزارت‌های مهنت و معارف آن‌کشور دیدار نمود. این سفر که به منظور بازدید و بررسی از پوهنتون‌های جمهوری تاجیکستان به هدف فرستادن محصلان و استادان مکاتب و انستیتوت‌‌های معینیت تعلیمات تخنیکی ومسلکی به همکاری مالی ‌بانک‌جهانی زیرنام برنامه ووچر صورت گرفته بود. ابتدا معینان وزارت‌های مهنت و معارف جمهوری تاجیکستان مختصرأ همکاری‌های کشور شان را با افغانستان در گذشته و حال برشمرده و خوشحالی شان را از حضور معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان ابراز کردند.
آقای فرملی، پس از دیدار با معینان وزارت‌های مهنت و معارف تاجیکستان از دانشگاه‌های‌ زراعت و تعلیمات تخنیکی و مسلکی آن کشور دیدن نموده و ضمن تشکری از کمک‌های جمهوری تاجیکستان ابراز امیدواری کرد که کمک های این کشور با افغانستان ادامه یابد. تا معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان بتواند تجربیات لازم را در بخش‌های عملی ونظری به کشور منتقل نماید. هم‌چنان در این سفر آقای فرملی با سفیر افغانستان، استادان و شاگردان لیسه سامانیان متعلق به سفارت افغانستان مقیم جمهوری تاجیکستان نیز دیدار و گفتگو کرد. در پایان دیدار معینان و روسای دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان با ابراز خرسندی از حضور معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی خاطر نشان کردند، که بر توسعه و همکاری‌های علمی و دانشگاهی بین دو کشور متعهد می‌باشند.
برنامه ووچر از سه سال بدینسو از سوی معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی به همکاری مالی بانک‌ جهانی جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت دانشجویان و استادان انستیتوت‌ها راه اندازی شده که همه ساله تعداد زیادی از دانشجویان و استادان را مورد حمایت مالی قرار داده تا بتوانند در داخل و بیرون از کشور به تحصیلات خود ادامه بدهند.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Associate Professor Rahil Mohammad Formuly Deputy Minister of TVET in an official trip to Tajikistan met with deputy ministers of work and social affairs as well as education ministries for Tajikistan. This trip was aimed at finding out suitable, equipped and qualified universities for the Afghan students and teachers of TVET schools to pursue their higher education through “Voucher” a World Bank funded project providing scholarships for TVET graduates. The deputies while explaining their county’s assistance to Afghanistan in the past and present welcomed Associate Professor Rahil Mohammad Formuly. After meeting the deputies, H.E Rahil Mohammad Formuly visited Agricultural and Technical / Vocational Institutes, and hoped that the assistance of our brother county Tajikistan continue so that DMTVET could use their experiences in practical and theoretical fields. On the threshold of this visit, H.E Rahil Mohammad Formuly met with the Afghan ambassador based in Tajikistan as well as the students and teachers of Samanyan high school run by the Afghan ministry of education in Tajikistan. Tajik officials declared their support and commitment for development of cooperation between the universities of the two countries. Voucher, a capacity building project funded by the World Bank and ran by DMTVET in the last three years has introduced a large number of students and teachers to receive further trainings.

گزارشگر: یونس آرین