.بانک‌جهانی بزرگترین تمویل‌کننده غیردولتی انستیتوت‌ملی موسیقی می‌باشد

01

تاریخ نشر: 28/05/2016
رده: اعلامیه مطبوعاتی
۸جوزا ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

کارشناسان از موسیقی به عنوان آرامش دهنده ذهن یاد کرده‌ و همواره بر مکتبی بودن هنر موسیقی تاکید ورزیده اند.
در افغانستان نخستین نهاد اختصاصی اکادمیک موسیقی، انستیتوت ملی‌موسیقی است که در چوکات معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف فعالیت می‌کند. در مدت کوتاهی که از عمر این نهاد می‌گذرد توانسته است، با کمک‌‌مالی بانک‌جهانی کارهای بنیادی با معیارهای پذیرفته‌شده جهانی در عرصه موسیقی انجام دهد.
احمد ناصر سرمست، هماهنگ‌کننده پروژه انکشاف مهارت‌های مسلکی در انستیتوت‌‌ملی موسیقی می‌گوید؛ این انستیتوت دانش‌آموزان دختر و پسر را از صنوف چهارم جذب و به مدت یازده سال آن‌ها را تحت آموزش‌های اختصاصی و عمومی قرار می‌دهد.
آقای سرمست گفت؛ این نهاد ۵۰درصد سهم جدید شمولان خود را سالانه برای اطفال خیایابی و پرورشگاه‌ها اختصاص می‌دهد. که خوش‌بختانه با عملی شدن این برنامه ده‌ها کودک بی‌سرپناه امروزه هنر موسیقی آموخته و به قهرمانان زندگی خود مبدل شده‌اند.
آقای سرمست هم‎‌چنان اضافه کرد، بانک‌جهانی که بزرگترین تمویل‌کننده غیردولتی انستیتوت‌ملی موسیقی می‌باشد، این انستیتوت  را از طریق پروژه “ASDP”در بخش‌های بازسای زیربناها، استخدام استادان خارجی، خرید و سایل و ابزار تدریس موسیقی، اعمار ساختمان خواب‌گاه برای دانش‌آموزان دختر و ایجاد ارکستر ملی افغانستان که اعضای آن فارغان این انستیتوت می‌باشد، کمک می‌نماید.
در حال حاضر در این انستیتوت ۲۵۰ دانش‌آموز اعم از ۷۹ دختر و  ۱۷۱ پسر مصروف فراگیری تعلیمات عمومی و اختصاصی می‌باشند.

گزارشگر: یونس آرین