بودوباش ۲۷۷ دانشجو از جمله ۶۲ دختر از چندین ولایت افغانستان در لیلیه‌نیما

01

تاریخ نشر: 05/06/2016
رده: عمومی
۱۶جوزا ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

لیلیه انستیتوت‌ملی اداره و مدیریت «نیما» که یکی از مجهزترین لیلیه‌ها در سطح افغانستان می‌باشد، به کمک‌ مالی بانک‌جهانی از طریق پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان تمویل می‌شود.

در حال حاضر ۲۷۷ دانشجو از جمله ۶۲ دختر از چندین ولایت افغانستان در لیلیه‌نیما بود و باش دارند.

این لیلیه که در دو ساختمان و سه‌طبقه به طور جداگانه برای دانشجویان ذکور و اناث اعمار شده‌است، هزینه دو میلیون پنجاه‌هزار دالری ساخت ساختمان‌های لیلیه‌نیما نیز از سوی بانک‌جهانی پرداخت شده‌است.

گزارشگر: یونس آرین