تغیر تاریخ برگذاری امتحان دور چهارم برنامه ووچر

اطلاعیه!
 
به اطلاع عموم محصلان که در دور چهارم برنامه ووچر ثبت نام نموده است رسانیده میشود که تاریخ امتحان از روز سه شنبه مؤرخ ۵ اسد ۱۳۹۵ مطابق با 26 جولای 2016 به روز چهارشنبه مؤرخ ۶ اسد ۱۳۹۵ مطابق با 27 جولای 2016 ساعت 10 صبح تغیر نموده است.
 
نوت: محصلان محترم باید تذکره اصلی و سلیپ خود را در روز امتحان با خود داشته باشد در غیر آنصورت در صحن امتحان اجازه داده نمیشود.
 
با احترام
دفتر برنامه ووچر پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان