نخستین نشست تعیین نمایندگان جندر مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی شهر کابل، برگزار شد

14441073_1037695126298635_3894085067736610662_n

تاریخ نشر: 27/09/2016
رده: عمومی
6 میزان ۱۳۹۵ هجری خورشیدی

نخستین نشست تعیین نمایندگان جندر مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی شهر کابل، برگزار شد.
اين نشست برای نخستین‌‌بار از سوی کمیته جندر معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی، امروز دو شنبه با حضور داشت صارمه افضلی رییس پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان، دستگیر منیر مشاور مقام معینیت، نماینده‌ای برنامه پروموت وزارت امور زنان، نمایندگان مکتب‌ها و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی شهر کابل، در تالار مطالعات مرکز ساینس برگزار شد.

خانم صارمه افضلی، رییس پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان ضمن استماع مشکلات و پیش‌نهادهای نمایندگان اشتراک کننده گفت: زنان که نیمی از پیکر جامعه افغانستان را تشکیل می‌دهند، معمار خانواده و عامل عمده در انکشاف تمامی ابعاد زندگی به ویژه در بخش آموزش و پرورش کشور به شمار می‌روند.
خانم افضلی تعیین نمایندگان جندر مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی را یک اقدام ستودنی دانسته اضافه کرد: چالش‌های‌که هم‌اکنون دامن‌گیر زنان افغانستان به‌خصوص کارمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان زن در انستیتوت‌ها و مکتب‌ها‌ی تعلیمات تخنیکی وزارت معارف شده‌است باید شناسایی گردیده و میکانیزم موثری برای رفع آنان از سوی این کمیته ایجاد شود.

هم‌چنان آقای دستگیر منیر به نمایندگی از مقام معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی ضمن وعده هرگونه همکاری در راستای رفع چالش‌های خانم‌ها در بخش‌های مختلف این معینیت، پیش‌نهادهای ارزنده در راستای توانمندسازی زنان ارایه نمود که مورد توجه اشتراک گنندگان قرار گرفت.

در پایان این برنامه آسیه حیدری آمر جندر پروژه انکشاف مهارت‌های افغانستان، از همه دوستانی‌که در نشست امروز شرکت داشتند سپاس‌گزاری کرده و با پیش‌کش نمودن اهمیت پالیسی جندر گفت: چارچوبی که این جا مطرح شد یک مسوده است و می‌خواهیم با نظریات شما این چارچوب را غنی بسازیم؛ در این چارچوب روی موارد مختلف بخش‌هایی پیش‌‌نهاد شده است؛ فکر می‌کنم چارچوب امروز حلال چالش‌هایی است که پیش از آن پیش‌بینی کرده بودیم.

نشست تعیین نمایندگان و معرفی پالیسی جندر مکتب‌ها و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی شهر کابل، نخستین‌بار است به کمک‌مالی بانک‌جهانی، برگزار می‌شود.
قرار است در آینده‌های نزدیک این برنامه در سطح مکتب‌ها و انستیتوت‌های تخنیکی و مسلکی ولایت‌‌های کشور نیز برگزار گردد.

گزارشگر: یونس آرین